این گروه کاملا خودجوش با هدف پیوسته نگه داشتن فعالیت های حمایتی از انقلاب زن، زندگی، آزادی در اوایل ژانویه ۲۰۲۳تاسیس شده است. اعضای این گروه تعدادی از شهروندان ایرانی-امریکایی هستند که به دلیل داشتن احساس مسئولیت در قبال هموطنان ‌ایرانی در داخل ایران تصمیم به برنامه ریزی و برگزاری تجمعات حمایتی از مردم ایران به شکل جدا از دیگر گروه های غیر انتفاعی داخل بوستون گرفنتد
از حدود سه ماه قبل در دسامبر سال گذشته گروهی از ایرانیان مقیم شهر بوستون خواستار شفاف سازی فعالان و تصمیم گیرندگان اصلی برگذار کننده تجمعات بوستون بودند. .بعد از چندین گفتگو و ملاقات با اعضای برگزارکننده، سرانجام در یک جلسه مجازی با حضور گروهی از ایرانیان مقیم شهر بوستون و تعدادی از اعضای گروه برگزار کننده اعلام گردید که گروه برگزار کننده تجمعات بوستون گروهی خصوصی بوده، نماینده ایرانیان بوستون نیستند و در نتیجه لزومی به ارایه اساسنامه گروه، معرفی اعضای هیات مدیره و معرفی اهداف بلند مدت و کوتاه مدت به صورت عمومی نمی بیند. در خاتمه اعضای برگزار کننده تجمعات بوستون از شهروندان پرسشگر دعوت کردند که در صورت تمایل گروه جداگانه ای تشکیل داده وبرنامه های خودشان را سازمان دهی کنند.در همین راستا، گروهی از ایرانیان مقیم بوستون به صورت خودجوش به بحث در خصوص شکل گیری گروهی با هدف کمک به هموطنان ایرانی داخل ایران پرداختند.
این گروه با سرلوحه قرار دادن اصل شفافیت در مسیر دموکراسی، اعلامیه حقوق بشر، جدایی دین از سیاست و در نظر گرفتن تمامیت ارضی ایران مصمم شدند که فعالیت های اعتراضی، مدنی و بدون خشونت خود را علیه جمهوری تروریستی اسلامی آغاز کنند.
این گروه به عنوان یک گروه کاملا خودجوش و غیر وابسته به سازمان های سیاسی و غیر انتفاعی‌ ایرانی و غیر ایرانی در آمریکا و سایر کشورهای دنیا و با تکیه بر حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی آمریکا برای شهروندان امریکایی از جمله آزادی بیان و حق تجمع اعتراضی، قصد دارد با هدف سرنگونی جمهوری منحوس اسلامی و تا زمان پیروزی مردم ایران، با برنامه‌ریزی و اعلام فراخوان برای گردهمایی های حمایتی از مردم ایران در مناطق مختلف ایالت ماساچوست صدای انقلاب مردم ایران را به اهالی نیو انگلند فارغ از هر ملیتی برساند.

چگونگی تشکیل گروه

Follow us